This is version 4.2 of MetaNetX/MNXref
 Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM136659Image of MNXM136659
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207388
InChIKeySGHHHHZVEBRJQT-WCQQKAKISA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-29,32-33,36,42,45,58H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,30-31,34-35,37-41,43-44,46-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,32-27-,36-33-,45-42-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000207388
slm:000207388
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB0050057 TG(18:1(9Z)/20:2n6/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-eicosadienoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:2/20:5)
TAG(18:1/20:2W6/20:5)
TAG(18:1/20:2n6/20:5)
TAG(58:8)
TG(18:1(9Z)/20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(18:1/20:2/20:5)
TG(18:1/20:2W6/20:5)
TG(18:1/20:2n6/20:5)
TG(18:1n9/20:2n6/20:5n3)
TG(18:1w9/20:2w6/20:5w3)
TG(58:8)
Tag(18:1(9Z)/20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(18:1n9/20:2n6/20:5n3)
Tag(18:1w9/20:2w6/20:5w3)
Tracylglycerol(18:1/20:2/20:5)
Tracylglycerol(18:1/20:2W6/20:5)
Tracylglycerol(18:1/20:2n6/20:5)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:1(9Z)/20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(18:1/20:2/20:5)
Triacylglycerol(18:1n9/20:2n6/20:5n3)
Triacylglycerol(18:1w9/20:2w6/20:5w3)
Triacylglycerol(58:8)
Triglyceride
hmdb:HMDB50057 secondary/obsolete/fantasy identifier