Feedback

TG(18:1(9Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))

Properties
MNX_IDMNXM136675
formulaC61H104O6
charge0
mass933.47486
referencehmdb:HMDB0049943
Image of MNXM136675
InChIKeyQRTPSZDVWJMTEQ-MCGADEPJSA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-29,32-34,36-37,42-43,45-46,58H,4-24,30-31,35,38-41,44,47-57H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,32-27-,36-33-,37-34-,45-42-,46-43-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB49943 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049943 TG(18:1(9Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))
(2S)-1-[(5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-meadoyl-3-meadoyl-glycerol
TAG(18:1/20:3/20:3)
TAG(58:7)
TG(18:1/20:3/20:3)
TG(58:7)
Tracylglycerol(18:1/20:3/20:3)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride