Feedback

TG(18:1(9Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/24:1(15Z))

Properties
MNX_IDMNXM136686
formulaC65H116O6
charge0
mass993.61294
referencehmdb:HMDB0049945
Image of MNXM136686
InChIKeyZSOUMCNULFDQFX-WXDMIMLBSA-N
InChIInChI=1S/C65H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-35-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-34-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-29,36,38,41,47,50,62H,4-24,30-35,37,39-40,42-46,48-49,51-61H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,36-27-,41-38-,50-47-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB49945 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049945 TG(18:1(9Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/24:1(15Z))
(2R)-2-[(5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-3-(15Z-tetracosanoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-meadoyl-3-nervonoyl-glycerol
TAG(18:1/20:3/24:1)
TAG(62:5)
TG(18:1/20:3/24:1)
TG(62:5)
Tracylglycerol(18:1/20:3/24:1)
Tracylglycerol(62:5)
Triacylglycerol
Triglyceride