Feedback

1-(13Z-docosenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136739
formulaC63H110O6
charge0
mass963.5439
referenceslm:000232814
Image of MNXM136739
InChIKeyRMJXWEMBRPTSKD-ADPRUSSPSA-N
InChIInChI=1S/C63H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20,25-29,34,36,39,60H,4-7,9-10,12-16,18-19,21-24,30-33,35,37-38,40-59H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,28-25-,29-26-,34-27-,39-36-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050204 TG(18:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:1(13Z))
(2R)-2-[(8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (13Z)-docos-13-enoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-erucoyl-glycerol
TAG(18:1/20:4/22:1)
TAG(60:6)
TG(18:1/20:4/22:1)
TG(60:6)
Tracylglycerol(18:1/20:4/22:1)
Tracylglycerol(60:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000232814 1-(13Z-docosenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:1(13Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:1(13Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50204 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM223314is deprecated and replaced by this entry