Feedback

TG(18:1(9Z)/22:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))

Properties
MNX_IDMNXM136782
formulaC65H114O6
charge0
mass991.59706
referencehmdb:HMDB0049813
Image of MNXM136782
InChIKeyJVSDFWWSPIRYLP-SNNPPZGLSA-N
InChIInChI=1S/C65H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25,27-28,32,34,36,40,43,49,52,62H,4-15,17-18,20-24,26,29-31,33,35,37-39,41-42,44-48,50-51,53-61H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,34-32-,36-27-,43-40-,52-49+/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049813 TG(18:1(9Z)/22:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-(docosanoyloxy)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-docosanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-behenoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:1/22:0/22:5)
TAG(62:6)
TG(18:1/22:0/22:5)
TG(62:6)
Tracylglycerol(18:1/22:0/22:5)
Tracylglycerol(62:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49813 secondary/obsolete/fantasy identifier