Feedback

TG(18:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))

Properties
MNX_IDMNXM136834
formulaC63H106O6
charge0
mass959.51214
referencehmdb:HMDB0050123
Image of MNXM136834
InChIKeyXMMKMNSZBLWXRZ-MMPHPFILSA-N
InChIInChI=1S/C63H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-29,31,33-35,38-39,42,44,47,60H,4-15,17-18,20-24,30,32,36-37,40-41,43,45-46,48-59H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,38-35-,42-39-,47-44-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB50123 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0050123 TG(18:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))
(2S)-1-[(5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-adrenoyl-3-meadoyl-glycerol
TAG(18:1/22:4/20:3)
TAG(60:8)
TG(18:1/22:4/20:3)
TG(60:8)
Tracylglycerol(18:1/22:4/20:3)
Tracylglycerol(60:8)
Triacylglycerol
Triglyceride