Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136840
formulaC65H112O6
charge0
mass989.58118
referenceslm:000249786
Image of MNXM136840
InChIKeyBPTUOQBGCRPUKC-KEGJCKJKSA-N
InChIInChI=1S/C65H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-29,33,35-36,41,44,62H,4-15,18,21-24,30-32,34,37-40,42-43,45-61H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,35-33-,36-27-,44-41-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000249786 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB0050131 TG(18:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-1-[(13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-adrenoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:1/22:4/22:2)
TAG(62:7)
TG(18:1/22:4/22:2)
TG(62:7)
Tracylglycerol(18:1/22:4/22:2)
Tracylglycerol(62:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB50131 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM219796is deprecated and replaced by this entry