Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136877
formulaC63H102O6
charge0
mass955.48038
referenceslm:000224851
Image of MNXM136877
InChIKeyWZOJYIGVMGHKJI-ZBZJQMKUSA-N
InChIInChI=1S/C63H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-29,31,33-35,38-39,42,60H,4-6,9,12-15,18,21-24,30,32,36-37,40-41,43-59H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,38-35-,42-39-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050256 TG(18:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-1-[(8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-docosapentaenoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:5/20:4)
TAG(60:10)
TG(18:1/22:5/20:4)
TG(60:10)
Tracylglycerol(18:1/22:5/20:4)
Tracylglycerol(60:10)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000224851 1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50256 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM302224is deprecated and replaced by this entry