Feedback

1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136888
formulaC61H100O6
charge0
mass929.4431
referenceslm:000205497
Image of MNXM136888
InChIKeyYAHLMNLAELAOFQ-MAHWBAPTSA-N
InChIInChI=1S/C61H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16-17,19-20,25-28,30-33,37,40,46,49,58H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,29,34-36,38-39,41-45,47-48,50-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,31-30-,32-26-,33-27-,40-37-,49-46-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050266 TG(18:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z))
(2S)-1-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-docosahexaenoyl-3-linoleoyl-glycerol
TAG(18:1/22:6/18:2)
TAG(58:9)
TG(18:1/22:6/18:2)
TG(58:9)
Tracylglycerol(18:1/22:6/18:2)
Tracylglycerol(58:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000205497 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:2(9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (18:2(9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50266 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM326645is deprecated and replaced by this entry