Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-tetracosanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136917
formulaC65H116O6
charge0
mass993.61294
referenceslm:000252762
Image of MNXM136917
InChIKeyXQCCAOOBJYHBHG-AEHKAPRMSA-N
InChIInChI=1S/C65H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-35-38-41-44-47-50-53-56-59-65(68)71-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)61-70-64(67)58-55-52-49-46-43-40-37-34-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20,26-27,29,36-37,40,62H,4-7,9-10,12-16,18-19,21-25,28,30-35,38-39,41-61H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,29-26-,36-27-,40-37-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049836 TG(18:1(9Z)/24:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-1-[(8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl tetracosanoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-tetracosanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-lignoceroyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(18:1/24:0/20:4)
TAG(62:5)
TG(18:1/24:0/20:4)
TG(62:5)
Tracylglycerol(18:1/24:0/20:4)
Tracylglycerol(62:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000252762 1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-tetracosanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/24:0/18:1(9Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/24:0/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49836 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM303599is deprecated and replaced by this entry