Feedback

TG(18:1(9Z)/24:1(15Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))

Properties
MNX_IDMNXM136934
formulaC65H116O6
charge0
mass993.61294
referencehmdb:HMDB0049983
Image of MNXM136934
InChIKeyICLRNLSDIFGMGO-BQGOOXDKSA-N
InChIInChI=1S/C65H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-35-38-41-44-47-50-53-56-59-65(68)71-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)61-70-64(67)58-55-52-49-46-43-40-37-34-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-29,36-37,40,46,49,62H,4-24,30-35,38-39,41-45,47-48,50-61H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,36-27-,40-37-,49-46-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB49983 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049983 TG(18:1(9Z)/24:1(15Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))
(2S)-1-[(5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(15Z-tetracosanoyl)-3-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-nervonoyl-3-meadoyl-glycerol
TAG(18:1/24:1/20:3)
TAG(62:5)
TG(18:1/24:1/20:3)
TG(62:5)
Tracylglycerol(18:1/24:1/20:3)
Tracylglycerol(62:5)
Triacylglycerol
Triglyceride