Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136971
formulaC55H92O6
charge0
mass849.31538
referenceslm:000153446
Image of MNXM136971
InChIKeyZQRWAHMGRMGMBF-BWNWSNSQSA-N
InChIInChI=1S/C55H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-29-31-34-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(61-55(58)49-46-43-40-37-32-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-33-30-28-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,24-26,28-29,31,36,39,52H,4-6,8-9,11-15,18,21-23,27,30,32-35,37-38,40-51H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,26-24-,28-25-,31-29-,39-36-/t52-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052407 TG(18:2(9Z,12Z)/14:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]-2-(tetradecanoyloxy)propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-tetradecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-myristoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/14:0/20:5)
TAG(52:7)
TG(18:2/14:0/20:5)
TG(52:7)
Tracylglycerol(18:2/14:0/20:5)
Tracylglycerol(52:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000153446 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/14:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/14:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52407 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM266502is deprecated and replaced by this entry