Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136974
formulaC57H96O6
charge0
mass877.36854
referenceslm:000169254
Image of MNXM136974
InChIKeyUKTUHAYKAZYEMX-CMSXDBSZSA-N
InChIInChI=1S/C57H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-31-33-36-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-34-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-35-32-30-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,24-26,28-30,33,36,41,44,54H,4-15,18,21-23,27,31-32,34-35,37-40,42-43,45-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,26-24-,29-28-,30-25-,36-33-,44-41-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052403 TG(18:2(9Z,12Z)/14:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]-2-(tetradecanoyloxy)propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-tetradecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-myristoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:2/14:0/22:5)
TAG(54:7)
TG(18:2/14:0/22:5)
TG(54:7)
Tracylglycerol(18:2/14:0/22:5)
Tracylglycerol(54:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000169254 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52403 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM263290is deprecated and replaced by this entry