Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136980
formulaC53H90O6
charge0
mass823.2781
referenceslm:000142667
Image of MNXM136980
InChIKeyJFEIKGAWKFBHHM-WBERPJNYSA-N
InChIInChI=1S/C53H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-31-33-36-39-42-45-51(54)57-48-50(59-53(56)47-44-41-38-35-30-21-18-15-12-9-6-3)49-58-52(55)46-43-40-37-34-32-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,15-20,24-27,50H,4-6,8-9,11-14,21-23,28-49H2,1-3H3/b10-7-,18-15-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-/t50-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052509 TG(18:2(9Z,12Z)/14:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]-2-[(9Z)-tetradec-9-enoyloxy]propyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-myristoleoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:2/14:1/18:3)
TAG(50:6)
TG(18:2/14:1/18:3)
TG(50:6)
Tracylglycerol(18:2/14:1/18:3)
Tracylglycerol(50:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000142667 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/14:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/14:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52509 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM320771is deprecated and replaced by this entry