Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136986
formulaC55H90O6
charge0
mass847.2995
referenceslm:000152199
Image of MNXM136986
InChIKeyYVSXMYVBOPNPAP-FQVLERGVSA-N
InChIInChI=1S/C55H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-29-31-34-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(61-55(58)49-46-43-40-37-32-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-33-30-28-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,15-20,24-26,28-29,31,36,39,52H,4-6,8-9,11-14,21-23,27,30,32-35,37-38,40-51H2,1-3H3/b10-7-,18-15-,19-16-,20-17-,26-24-,28-25-,31-29-,39-36-/t52-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052512 TG(18:2(9Z,12Z)/14:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]-2-[(9Z)-tetradec-9-enoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-myristoleoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/14:1/20:5)
TAG(52:8)
TG(18:2/14:1/20:5)
TG(52:8)
Tracylglycerol(18:2/14:1/20:5)
Tracylglycerol(52:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000152199 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/14:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/14:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52512 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM265753is deprecated and replaced by this entry