Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136990
formulaC57H94O6
charge0
mass875.35266
referenceslm:000167208
Image of MNXM136990
InChIKeyRQKTUTMCUFGBKE-UBANNNFFSA-N
InChIInChI=1S/C57H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-31-33-36-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-34-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-35-32-30-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,15-20,24-26,28-30,33,36,54H,4-6,8-9,11-14,21-23,27,31-32,34-35,37-53H2,1-3H3/b10-7-,18-15-,19-16-,20-17-,26-24-,29-28-,30-25-,36-33-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000167208 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52513 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052513 TG(18:2(9Z,12Z)/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]-2-[(9Z)-tetradec-9-enoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-myristoleoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/14:1/22:5)
TAG(54:8)
TG(18:2/14:1/22:5)
TG(54:8)
Tracylglycerol(18:2/14:1/22:5)
Tracylglycerol(54:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM293868is deprecated and replaced by this entry