Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137025
formulaC57H96O6
charge0
mass877.36854
referenceslm:000169229
Image of MNXM137025
InChIKeyRPXJXPKCBPIKRT-KOQRRHPSSA-N
InChIInChI=1S/C57H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-33-35-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-31-24-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-21,24-27,29-30,33,38,41,54H,4-15,18,22-23,28,31-32,34-37,39-40,42-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,29-26-,33-30-,41-38-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052520 TG(18:2(9Z,12Z)/16:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-2-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-palmitoleoyl-3-arachidonoyl-glycerol
TAG(18:2/16:1/20:4)
TAG(54:7)
TG(18:2/16:1/20:4)
TG(54:7)
Tracylglycerol(18:2/16:1/20:4)
Tracylglycerol(54:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000169229 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52520 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM268942is deprecated and replaced by this entry