Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137027
formulaC57H94O6
charge0
mass875.35266
referenceslm:000167477
Image of MNXM137027
InChIKeyVFNPEFYZEZDKCL-GUSRTHKLSA-N
InChIInChI=1S/C57H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-33-35-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-31-24-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-27,29-30,33,38,41,54H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,28,31-32,34-37,39-40,42-53H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,29-26-,33-30-,41-38-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000167477 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052527 TG(18:2(9Z,12Z)/16:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-palmitoleoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/16:1/20:5)
TAG(54:8)
TG(18:2/16:1/20:5)
TG(54:8)
Tracylglycerol(18:2/16:1/20:5)
Tracylglycerol(54:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52527 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM265667is deprecated and replaced by this entry