Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137053
formulaC59H98O6
charge0
mass903.40582
referenceslm:000186266
Image of MNXM137053
InChIKeyAUPZOIWBYIVTMA-JEAZVAQVSA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-26,28,30,32,34,40,43,56H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,29,31,33,35-39,41-42,44-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,30-26-,34-32-,43-40-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000186266 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52542 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052542 TG(18:2(9Z,12Z)/18:1(11Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-vaccenoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/18:1/20:5)
TAG(56:8)
TG(18:2/18:1/20:5)
TG(56:8)
Tracylglycerol(18:2/18:1/20:5)
Tracylglycerol(56:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM263971is deprecated and replaced by this entry