Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137054
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referenceslm:000212165
Image of MNXM137054
InChIKeyXXCFQKLAKCHAPR-XZAKUZEYSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-21,24-26,28,32,58H,4-15,18,22-23,27,29-31,33-57H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,32-26-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052536 TG(18:2(9Z,12Z)/18:1(11Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-vaccenoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:2/18:1/22:2)
TAG(58:5)
TG(18:2/18:1/22:2)
TG(58:5)
Tracylglycerol(18:2/18:1/22:2)
Tracylglycerol(58:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000212165 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52536 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM218537is deprecated and replaced by this entry