Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137056
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207812
Image of MNXM137056
InChIKeyZSEBUOJAFUHWIN-JKYCPEQBSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-21,24-26,28,30-32,36,39,45,48,58H,4-15,18,22-23,27,29,33-35,37-38,40-44,46-47,49-57H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,31-30-,32-26-,39-36-,48-45-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000207812 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52538 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052538 TG(18:2(9Z,12Z)/18:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-vaccenoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:2/18:1/22:5)
TAG(58:8)
TG(18:2/18:1/22:5)
TG(58:8)
Tracylglycerol(18:2/18:1/22:5)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM260583is deprecated and replaced by this entry