Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137082
formulaC59H96O6
charge0
mass901.38994
referenceslm:000184706
Image of MNXM137082
InChIKeyHNCZROXFYKAXOH-YSGVHZNESA-N
InChIInChI=1S/C59H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-28,30-32,34,38,40-41,43,56H,4-15,22-24,29,33,35-37,39,42,44-55H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,30-26-,31-27-,34-32-,41-38-,43-40-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000184706 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052640 TG(18:2(9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-2-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-g-linolenoyl-3-arachidonoyl-glycerol
TAG(18:2/18:3/20:4)
TAG(56:9)
TG(18:2/18:3/20:4)
TG(56:9)
Tracylglycerol(18:2/18:3/20:4)
Tracylglycerol(56:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52640 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM268178is deprecated and replaced by this entry