Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137102
formulaC61H98O6
charge0
mass927.42722
referenceslm:000203837
Image of MNXM137102
InChIKeyANDIBYHQOJCBJN-ALZRJCRNSA-N
InChIInChI=1S/C61H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16-21,25-28,30-33,36,39,45,48,58H,4-8,10-11,13-15,22-24,29,34-35,37-38,40-44,46-47,49-57H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,31-30-,32-26-,33-27-,39-36-,48-45-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052748 TG(18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-a-linolenoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:2/18:3/22:5)
TAG(58:10)
TG(18:2/18:3/22:5)
TG(58:10)
Tracylglycerol(18:2/18:3/22:5)
Tracylglycerol(58:10)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000203837 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52748 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM262202is deprecated and replaced by this entry