Feedback

1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137122
formulaC59H104O6
charge0
mass909.45346
referenceslm:000191580
Image of MNXM137122
InChIKeyGBVPFBKWDGCPQL-ZRKABFKGSA-N
InChIInChI=1S/C59H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h17-18,20-21,26-27,30-31,36,39,56H,4-16,19,22-25,28-29,32-35,37-38,40-55H2,1-3H3/b20-17-,21-18-,30-26-,31-27-,39-36-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052457 TG(18:2(9Z,12Z)/20:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
(2S)-1-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl icosanoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-eicosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-arachidonyl-3-g-linolenoyl-glycerol
TAG(18:2/20:0/18:3)
TAG(56:5)
TG(18:2/20:0/18:3)
TG(56:5)
Tracylglycerol(18:2/20:0/18:3)
Tracylglycerol(56:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000191580 1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:3(6Z,9Z,12Z)/20:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52457 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM283280is deprecated and replaced by this entry