Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137128
formulaC61H104O6
charge0
mass933.47486
referenceslm:000209463
Image of MNXM137128
InChIKeyASHKVBOPTDXNQD-QOCSICJJSA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-19,21,25,27-28,32-33,36,42,45,58H,4-6,8-9,11-15,17,20,22-24,26,29-31,34-35,37-41,43-44,46-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,21-18-,28-25-,32-27-,36-33-,45-42-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000209463 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052467 TG(18:2(9Z,12Z)/20:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-(icosanoyloxy)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-eicosanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-arachidonyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/20:0/20:5)
TAG(58:7)
TG(18:2/20:0/20:5)
TG(58:7)
Tracylglycerol(18:2/20:0/20:5)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52467 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM265939is deprecated and replaced by this entry