Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137141
formulaC61H104O6
charge0
mass933.47486
referenceslm:000209458
Image of MNXM137141
InChIKeyCMUFEBUDBYVVTM-WCSOHPMASA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-19,21,25-29,32-33,36,58H,4-6,8-9,11-15,17,20,22-24,30-31,34-35,37-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-,36-33-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052571 TG(18:2(9Z,12Z)/20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(11-eicosenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-eicosenoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(18:2/20:1/20:4)
TAG(58:7)
TG(18:2/20:1/20:4)
TG(58:7)
Tracylglycerol(18:2/20:1/20:4)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000209458 1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52571 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM300957is deprecated and replaced by this entry