Feedback

TG(18:2(9Z,12Z)/20:3n6/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))

Properties
MNX_IDMNXM137191
formulaC63H102O6
charge0
mass955.48038
referencehmdb:HMDB0052678
Image of MNXM137191
InChIKeyWFZRDLLUISIIIZ-JOBAHIGXSA-N
InChIInChI=1S/C63H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-21,25-29,31,33-34,36,38-39,41,60H,4-6,8-9,11-15,22-24,30,32,35,37,40,42-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31+,34-27-,39-36-,41-38-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052678 TG(18:2(9Z,12Z)/20:3n6/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-homo-g-linolenoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/20:3/22:5)
TAG(18:2/20:3W6/22:5)
TAG(18:2/20:3n6/22:5)
TAG(60:10)
TG(18:2/20:3/22:5)
TG(18:2/20:3W6/22:5)
TG(18:2/20:3n6/22:5)
TG(60:10)
Tracylglycerol(18:2/20:3/22:5)
Tracylglycerol(18:2/20:3W6/22:5)
Tracylglycerol(18:2/20:3n6/22:5)
Tracylglycerol(60:10)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52678 secondary/obsolete/fantasy identifier