Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137204
formulaC63H100O6
charge0
mass953.4645
referenceslm:000223500
Image of MNXM137204
InChIKeyPGNPUZLWAYIFAX-SNXZXRQFSA-N
InChIInChI=1S/C63H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-29,31,33-34,36,38-39,41,45,47-48,50,60H,4-15,22-24,30,32,35,37,40,42-44,46,49,51-59H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,39-36-,41-38-,48-45-,50-47-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052688 TG(18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-arachidonoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:2/20:4/22:5)
TAG(60:11)
TG(18:2/20:4/22:5)
TG(60:11)
Tracylglycerol(18:2/20:4/22:5)
Tracylglycerol(60:11)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000223500 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52688 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM261373is deprecated and replaced by this entry