Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137212
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207589
Image of MNXM137212
InChIKeyVNKVNEVHVJFYOM-IMKYMCDYSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-21,25-29,32,34,37,58H,4-7,9-10,12-15,22-24,30-31,33,35-36,38-57H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-,37-34-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000207589 1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52773 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052773 TG(18:2(9Z,12Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2n6)
(2R)-1-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-linoleoyl-2-eicosatetraenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(18:2/20:4/20:2)
TAG(18:2/20:4/20:2W6)
TAG(18:2/20:4/20:2n6)
TAG(58:8)
TG(18:2(9Z,12Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(18:2/20:4/20:2)
TG(18:2/20:4/20:2W6)
TG(18:2/20:4/20:2n6)
TG(18:2n6/20:4n3/20:2n6)
TG(18:2w6/20:4w3/20:2w6)
TG(58:8)
Tag(18:2(9Z,12Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(18:2n6/20:4n3/20:2n6)
Tag(18:2w6/20:4w3/20:2w6)
Tracylglycerol(18:2/20:4/20:2)
Tracylglycerol(18:2/20:4/20:2W6)
Tracylglycerol(18:2/20:4/20:2n6)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:2(9Z,12Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(18:2/20:4/20:2)
Triacylglycerol(18:2n6/20:4n3/20:2n6)
Triacylglycerol(18:2w6/20:4w3/20:2w6)
Triacylglycerol(58:8)
Triglyceride
MNXM201082is deprecated and replaced by this entry