Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137217
formulaC63H106O6
charge0
mass959.51214
referenceslm:000228382
Image of MNXM137217
InChIKeyYXMZAVWGCYZIAF-HCLZNRNMSA-N
InChIInChI=1S/C63H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-21,25-29,34,36,39,60H,4-7,9-10,12-15,22-24,30-33,35,37-38,40-59H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-27-,39-36-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052776 TG(18:2(9Z,12Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-[(8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:2/20:4/22:2)
TAG(60:8)
TG(18:2/20:4/22:2)
TG(60:8)
Tracylglycerol(18:2/20:4/22:2)
Tracylglycerol(60:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000228382 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52776 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM219872is deprecated and replaced by this entry