Feedback

1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137226
formulaC59H92O6
charge0
mass897.35818
referenceslm:000181516
Image of MNXM137226
InChIKeyNLHTZLQDGQRTGP-UWUUSYPCSA-N
InChIInChI=1S/C59H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7-8,10-11,16-21,25-28,30-32,35-36,39,41,44,56H,4-6,9,12-15,22-24,29,33-34,37-38,40,42-43,45-55H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,30-26-,31-27-,35-32-,39-36-,44-41-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052795 TG(18:2(9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-eicosapentaenoyl-3-stearidonoyl-glycerol
TAG(18:2/20:5/18:4)
TAG(56:11)
TG(18:2/20:5/18:4)
TG(56:11)
Tracylglycerol(18:2/20:5/18:4)
Tracylglycerol(56:11)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000181516 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52795 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM278779is deprecated and replaced by this entry