Feedback

1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137239
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referenceslm:000212829
Image of MNXM137239
InChIKeyVEMYBVRYAUXYRW-DHZQEJCYSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h17-18,20-21,26-27,32-33,38,41,58H,4-16,19,22-25,28-31,34-37,39-40,42-57H2,1-3H3/b20-17-,21-18-,32-26-,33-27-,41-38-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052472 TG(18:2(9Z,12Z)/22:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
(2S)-1-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl docosanoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-docosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-behenoyl-3-g-linolenoyl-glycerol
TAG(18:2/22:0/18:3)
TAG(58:5)
TG(18:2/22:0/18:3)
TG(58:5)
Tracylglycerol(18:2/22:0/18:3)
Tracylglycerol(58:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000212829 1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52472 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM283177is deprecated and replaced by this entry