Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137264
formulaC65H110O6
charge0
mass987.5653
referenceslm:000248836
Image of MNXM137264
InChIKeyXJDXHNOTPZODFP-ZKVVGVDQSA-N
InChIInChI=1S/C65H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-29,32,34,36,40,43,49,52,62H,4-15,17,20,22-24,30-31,33,35,37-39,41-42,44-48,50-51,53-61H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,36-27-,43-40-,52-49-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000248836 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52598 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052598 TG(18:2(9Z,12Z)/22:1(13Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(13Z)-docos-13-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-erucoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:2/22:1/22:5)
TAG(62:8)
TG(18:2/22:1/22:5)
TG(62:8)
Tracylglycerol(18:2/22:1/22:5)
Tracylglycerol(62:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM260804is deprecated and replaced by this entry