Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137317
formulaC63H104O6
charge0
mass957.49626
referenceslm:000227012
Image of MNXM137317
InChIKeyNVCFQTAXRDDMLZ-VNEAKRBHSA-N
InChIInChI=1S/C63H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-21,25-29,31,33-34,39,42,60H,4-6,8-9,11-15,22-24,30,32,35-38,40-41,43-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,42-39-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000227012 1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052803 TG(18:2(9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2n6)
(2R)-1-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-docosapentaenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-linoleoyl-2-clupanodonoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(18:2/22:5/20:2)
TAG(18:2/22:5/20:2W6)
TAG(18:2/22:5/20:2n6)
TAG(60:9)
TG(18:2(9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(18:2/22:5/20:2)
TG(18:2/22:5/20:2W6)
TG(18:2/22:5/20:2n6)
TG(18:2n6/22:5n3/20:2n6)
TG(18:2w6/22:5w3/20:2w6)
TG(60:9)
Tag(18:2(9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(18:2n6/22:5n3/20:2n6)
Tag(18:2w6/22:5w3/20:2w6)
Tracylglycerol(18:2/22:5/20:2)
Tracylglycerol(18:2/22:5/20:2W6)
Tracylglycerol(18:2/22:5/20:2n6)
Tracylglycerol(60:9)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:2(9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(18:2/22:5/20:2)
Triacylglycerol(18:2n6/22:5n3/20:2n6)
Triacylglycerol(18:2w6/22:5w3/20:2w6)
Triacylglycerol(60:9)
Triglyceride
hmdb:HMDB52803 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM200949is deprecated and replaced by this entry