Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137322
formulaC65H108O6
charge0
mass985.54942
referenceslm:000246459
Image of MNXM137322
InChIKeyRDEVZGRLMJSCCA-JSHGFGBQSA-N
InChIInChI=1S/C65H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-21,25-29,33,35-36,41,44,62H,4-7,9-10,12-15,22-24,30-32,34,37-40,42-43,45-61H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,35-33-,36-27-,44-41-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052806 TG(18:2(9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-1-[(13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-docosapentaenoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:2/22:5/22:2)
TAG(62:9)
TG(18:2/22:5/22:2)
TG(62:9)
Tracylglycerol(18:2/22:5/22:2)
Tracylglycerol(62:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000246459 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52806 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM219744is deprecated and replaced by this entry