Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137399
formulaC57H92O6
charge0
mass873.33678
referenceslm:000166093
Image of MNXM137399
InChIKeyBDLWCDMLPHNPBC-IQGOHPMSSA-N
InChIInChI=1S/C57H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-31-33-36-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-34-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-35-32-30-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,24-26,28-30,33,35-37,41,44,54H,4-6,8-9,11-15,18,21-23,27,31-32,34,38-40,42-43,45-53H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,26-24-,29-28-,30-25-,36-33-,37-35-,44-41-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000166093 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB52857 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052857 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-2-(tetradecanoyloxy)propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-tetradecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-myristoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:3/14:0/22:6)
TAG(54:9)
TG(18:3/14:0/22:6)
TG(54:9)
Tracylglycerol(18:3/14:0/22:6)
Tracylglycerol(54:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM259907is deprecated and replaced by this entry