Feedback

1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137403
formulaC53H86O6
charge0
mass819.24634
referenceslm:000141332
Image of MNXM137403
InChIKeyRWODBQNESWBVJA-DHBKXPFMSA-N
InChIInChI=1S/C53H86O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-31-33-36-39-42-45-51(54)57-48-50(59-53(56)47-44-41-38-35-30-21-18-15-12-9-6-3)49-58-52(55)46-43-40-37-34-32-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,15-20,24-27,31-34,50H,4-6,8-9,11-14,21-23,28-30,35-49H2,1-3H3/b10-7-,18-15-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,33-31-,34-32-/t50-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000141332 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/14:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/14:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB52951 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052951 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/14:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
(2S)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-2-[(9Z)-tetradec-9-enoyloxy]propyl (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-myristoleoyl-3-stearidonoyl-glycerol
TAG(18:3/14:1/18:4)
TAG(50:8)
TG(18:3/14:1/18:4)
TG(50:8)
Tracylglycerol(18:3/14:1/18:4)
Tracylglycerol(50:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM279819is deprecated and replaced by this entry