Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137412Image of MNXM137412
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC57H92O6
charge0
mass873.33678
referenceslm:000165910
InChIKeyADPQXEMYMOWUHT-BOXMWSLSSA-N
InChIInChI=1S/C57H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-31-33-36-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-34-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-35-32-30-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,15-20,24-26,28-30,33,35-37,54H,4-6,8-9,11-14,21-23,27,31-32,34,38-53H2,1-3H3/b10-7-,18-15-,19-16-,20-17-,26-24-,29-28-,30-25-,36-33-,37-35-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000165910
slm:000165910
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052954 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2R)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-2-[(9Z)-tetradec-9-enoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-myristoleoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:3/14:1/22:5)
TAG(54:9)
TG(18:3/14:1/22:5)
TG(54:9)
Tracylglycerol(18:3/14:1/22:5)
Tracylglycerol(54:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52954 secondary/obsolete/fantasy identifier