Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137422
formulaC56H92O6
charge0
mass861.32608
referenceslm:000159184
Image of MNXM137422
InChIKeyLANXKYZDCZRVAG-XLDVJFRQSA-N
InChIInChI=1S/C56H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-32-35-37-40-43-46-49-55(58)61-52-53(62-56(59)50-47-44-41-38-33-24-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-27,29-30,32,34,36-37,40,53H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,28,31,33,35,38-39,41-52H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,27-25-,29-26-,32-30-,36-34-,40-37-/t53-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000159184 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/15:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/15:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB52869 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052869 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/15:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-2-(pentadecanoyloxy)propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-pentadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-pentadecanoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:3/15:0/20:5)
TAG(53:8)
TG(18:3/15:0/20:5)
TG(53:8)
Tracylglycerol(18:3/15:0/20:5)
Tracylglycerol(53:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM266388is deprecated and replaced by this entry