Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137424
formulaC58H98O6
charge0
mass891.39512
referenceslm:000177593
Image of MNXM137424
InChIKeyTUTJOEOWCYKBQC-TUJHRKMFSA-N
InChIInChI=1S/C58H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-34-37-39-42-45-48-51-57(60)63-54-55(64-58(61)52-49-46-43-40-35-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-36-33-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-27,29-31,34,36-38,55H,4-15,18,21-24,28,32-33,35,39-54H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,27-25-,30-29-,31-26-,37-34-,38-36-/t55-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000177593 1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052864 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/15:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2R)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-2-(pentadecanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-pentadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-pentadecanoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(18:3/15:0/22:4)
TAG(55:7)
TG(18:3/15:0/22:4)
TG(55:7)
Tracylglycerol(18:3/15:0/22:4)
Tracylglycerol(55:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52864 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM297864is deprecated and replaced by this entry