Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137427Image of MNXM137427
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC58H94O6
charge0
mass887.36336
referenceslm:000174953
InChIKeyDGCMBINMHMPPNI-ZKHVECRCSA-N
InChIInChI=1S/C58H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-34-37-39-42-45-48-51-57(60)63-54-55(64-58(61)52-49-46-43-40-35-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-36-33-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-27,29-31,34,36-38,42,45,55H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,28,32-33,35,39-41,43-44,46-54H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,27-25-,30-29-,31-26-,37-34-,38-36-,45-42-/t55-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000174953
slm:000174953
1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/15:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/15:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052871 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/15:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-2-(pentadecanoyloxy)propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-pentadecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-pentadecanoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:3/15:0/22:6)
TAG(55:9)
TG(18:3/15:0/22:6)
TG(55:9)
Tracylglycerol(18:3/15:0/22:6)
Tracylglycerol(55:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52871 secondary/obsolete/fantasy identifier