Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137454
formulaC59H96O6
charge0
mass901.38994
referenceslm:000184511
Image of MNXM137454
InChIKeyVSYKULSUHBBKQN-GAUMQLSCSA-N
InChIInChI=1S/C59H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-35-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-33-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-34-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-27,29-31,35-37,39,56H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,28,32-34,38,40-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,30-29-,31-26-,37-35-,39-36-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052968 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/16:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2R)-2-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-palmitoleoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:3/16:1/22:5)
TAG(56:9)
TG(18:3/16:1/22:5)
TG(56:9)
Tracylglycerol(18:3/16:1/22:5)
Tracylglycerol(56:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000184511 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB52968 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM293767is deprecated and replaced by this entry