Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-octadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137468
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207403
Image of MNXM137468
InChIKeyIWNJINITUWRNHW-SIVISDGYSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-26,28,30-32,36,38-39,41,58H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,27,29,33-35,37,40,42-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,31-30-,32-26-,39-36-,41-38-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052898 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2R)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-2-(octadecanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-octadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-stearoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:3/18:0/22:5)
TAG(58:8)
TG(18:3/18:0/22:5)
TG(58:8)
Tracylglycerol(18:3/18:0/22:5)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000207403 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-octadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB52898 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM294487is deprecated and replaced by this entry