Feedback

1-O-octadecyl-2-octadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137470
formulaC57H106O5
charge0
mass871.44854
referenceslm:000165700
Image of MNXM137470
InChIKeyXYIQAWXUEATHMZ-LRZOXXFJSA-N
InChIInChI=1S/C57H106O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-60-53-55(62-57(59)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-61-56(58)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,26,29,35,38,55H,4-16,18-19,21-25,27-28,30-34,36-37,39-54H2,1-3H3/b20-17-,29-26-,38-35-/t55-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000165700 1-O-octadecyl-2-octadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
Monoalkyldiacylglycerol (O-18:0/18:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
TG(O-18:0/18:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB52900 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052900 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:0/o-18:0)
(2R)-2-(octadecanoyloxy)-3-(octadecyloxy)propyl (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-octadecanoyl-3-octadecanyl-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-stearoyl-3-stearyl-glycerol
TAG(18:3/18:0/18:0)
TAG(54:3)
TG(18:3/18:0/18:0)
TG(54:3)
Tracylglycerol(18:3/18:0/18:0)
Tracylglycerol(54:3)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM431570is deprecated and replaced by this entry