Feedback

1-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137503Image of MNXM137503
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H98O6
charge0
mass903.40582
referenceslm:000186516
InChIKeyQVOWBGFOJXYIMQ-SNIGXIJWSA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-28,30-32,34,36,39,56H,4-15,22-24,29,33,35,37-38,40-55H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,30-26-,31-27-,34-32-,39-36-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000186516
slm:000186516
1-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:3(8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:3(8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053057 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/20:3n6)
(2R)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-linoleoyl-3-homo-g-linolenoyl-glycerol
1-gamma-linolenoyl-2-linoleoyl-3-dihomo-gamma-linolenoyl-glycerol
TAG(18:3/18:2/20:3)
TAG(18:3/18:2/20:3W6)
TAG(18:3/18:2/20:3n6)
TAG(56:8)
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
TG(18:3/18:2/20:3)
TG(18:3/18:2/20:3W6)
TG(18:3/18:2/20:3n6)
TG(18:3n6/18:2n6/20:3n6)
TG(18:3w6/18:2w6/20:3w6)
TG(56:8)
Tag(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
Tag(18:3n6/18:2n6/20:3n6)
Tag(18:3w6/18:2w6/20:3w6)
Tracylglycerol(18:3/18:2/20:3)
Tracylglycerol(18:3/18:2/20:3W6)
Tracylglycerol(18:3/18:2/20:3n6)
Tracylglycerol(56:8)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
Triacylglycerol(18:3/18:2/20:3)
Triacylglycerol(18:3n6/18:2n6/20:3n6)
Triacylglycerol(18:3w6/18:2w6/20:3w6)
Triacylglycerol(56:8)
Triglyceride
hmdb:HMDB53057 secondary/obsolete/fantasy identifier