Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137506
formulaC59H94O6
charge0
mass899.37406
referenceslm:000182959
Image of MNXM137506
InChIKeyWKQYSJWOZNKRHK-MLXJIBCTSA-N
InChIInChI=1S/C59H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-21,25-28,30-32,34,36,39-40,43,56H,4-6,8-9,11-15,22-24,29,33,35,37-38,41-42,44-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,30-26-,31-27-,34-32-,39-36-,43-40-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000182959 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB53065 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0053065 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-linoleoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:3/18:2/20:5)
TAG(56:10)
TG(18:3/18:2/20:5)
TG(56:10)
Tracylglycerol(18:3/18:2/20:5)
Tracylglycerol(56:10)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM265615is deprecated and replaced by this entry