Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137569Image of MNXM137569
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H100O6
charge0
mass905.4217
referenceslm:000188073
InChIKeyFSACXHGLVRGZPO-XBJZJMDYSA-N
InChIInChI=1S/C59H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,17-18,20-21,25-28,30-31,37,40,56H,4-7,9-10,12-16,19,22-24,29,32-36,38-39,41-55H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,21-18-,28-25-,30-26-,31-27-,40-37-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000188073
slm:000188073
1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053006 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2R)-1-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl (11Z)-icos-11-enoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(11-eicosenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-eicosenoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:3/20:1/18:3)
TAG(56:7)
TG(18:3/20:1/18:3)
TG(56:7)
Tracylglycerol(18:3/20:1/18:3)
Tracylglycerol(56:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB53006 secondary/obsolete/fantasy identifier