Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137571Image of MNXM137571
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H106O6
charge0
mass935.49074
referenceslm:000211425
InChIKeyHGRSHGVOBUYVBR-HAHPAINLSA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-29,32,38,41,58H,4-15,17,20,22-24,30-31,33-37,39-40,42-57H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-,41-38-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000211425
slm:000211425
1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053000 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z)/20:2n6)
(2R)-2-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(11-eicosenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-eicosenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-gamma-linolenoyl-2-eicosenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(18:3/20:1/20:2)
TAG(18:3/20:1/20:2W6)
TAG(18:3/20:1/20:2n6)
TAG(58:6)
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(18:3/20:1/20:2)
TG(18:3/20:1/20:2W6)
TG(18:3/20:1/20:2n6)
TG(18:3n6/20:1n9/20:2n6)
TG(18:3w6/20:1w9/20:2w6)
TG(58:6)
Tag(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(18:3n6/20:1n9/20:2n6)
Tag(18:3w6/20:1w9/20:2w6)
Tracylglycerol(18:3/20:1/20:2)
Tracylglycerol(18:3/20:1/20:2W6)
Tracylglycerol(18:3/20:1/20:2n6)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(18:3/20:1/20:2)
Triacylglycerol(18:3n6/20:1n9/20:2n6)
Triacylglycerol(18:3w6/20:1w9/20:2w6)
Triacylglycerol(58:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB53000 secondary/obsolete/fantasy identifier