Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137578Image of MNXM137578
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H104O6
charge0
mass957.49626
referenceslm:000227265
InChIKeySXYJOWDBRRCLFA-BRUNCGFOSA-N
InChIInChI=1S/C63H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-29,31,33-34,38,40-41,43,47,50,60H,4-15,17,20,22-24,30,32,35-37,39,42,44-46,48-49,51-59H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,41-38-,43-40-,50-47-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000227265
slm:000227265
1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053005 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(11-eicosenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-eicosenoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:3/20:1/22:5)
TAG(60:9)
TG(18:3/20:1/22:5)
TG(60:9)
Tracylglycerol(18:3/20:1/22:5)
Tracylglycerol(60:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB53005 secondary/obsolete/fantasy identifier