Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137590Image of MNXM137590
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000230318
InChIKeyYRYJXTSENICCPH-RRHWYZHJSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-29,34,40,43,60H,4-15,22-24,30-33,35-39,41-42,44-59H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-27-,43-40-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000230318
slm:000230318
1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053087 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2n6/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-eicosadienoyl-3-docosadienoyl-glycerol
1-gamma-linolenoyl-2-eicosadienoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:3/20:2/22:2)
TAG(18:3/20:2W6/22:2)
TAG(18:3/20:2n6/22:2)
TAG(60:7)
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z))
TG(18:3/20:2/22:2)
TG(18:3/20:2W6/22:2)
TG(18:3/20:2n6/22:2)
TG(18:3n6/20:2n6/22:2n6)
TG(18:3w6/20:2w6/22:2w6)
TG(60:7)
Tag(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z))
Tag(18:3n6/20:2n6/22:2n6)
Tag(18:3w6/20:2w6/22:2w6)
Tracylglycerol(18:3/20:2/22:2)
Tracylglycerol(18:3/20:2W6/22:2)
Tracylglycerol(18:3/20:2n6/22:2)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z))
Triacylglycerol(18:3/20:2/22:2)
Triacylglycerol(18:3n6/20:2n6/22:2n6)
Triacylglycerol(18:3w6/20:2w6/22:2w6)
Triacylglycerol(60:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB53087 secondary/obsolete/fantasy identifier